سمبلی از لیورپول؛ "او خودخواه نیست، زیرک است!"

0 دیدگاه