برد هشت بر صفر گرایی در مقابل حریف کره ای

برد هشت بر صفر گرایی در مقابل حریف کره ای  در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان

0 دیدگاه