واکنش منصوریان به درگذشت دختر آبی

واکنش منصوریان به درگذشت دختر آبی:
یک عضو خانواده را از دست دادیم

0 دیدگاه