صحبت های حدادی فر و یوسف بهزادی پس از بازی

صحبت های حدادی فر و یوسف بهزادی پس از بازی با تراکتور
حدادی فر: می گفتند مقابل تراکتور نتیجه نمی گیرید
یوسف بهزادی: فرقی نمی کند چه کسی گلر ذوب آهن باشد

0 دیدگاه