صحبت های مهدی نظری و عاشوری پس از بازی با سایپا

مه اشتباه می کنیم؛
عاشوری: گل بد شیرازه ما را به هم ریخت

هافبک تیم فوتبال نساجی مازندران می گوید، فوتبال روز بدش را به این تیم در مقابل سایپا نشان داده است.

0 دیدگاه