میثم دلخانی از مدال برنز بازماند


میثم دلخانی از مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان بازماند

0 دیدگاه