تمامی گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن

تمامی گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن

1 دیدگاه

  • محمد سجاد نوروزی
  • 24 شهریور 1398

لیگ های شرق آسیا خیلی خیلی جذاب تر از لیگ های غرب آسیاس.. خیلی هم پیشرفت کرده طوری ک اینیستا و فرناندو تورس ژاپن رو حتی انتخاب میکنن.. و قید پول های عربی رو میزنن بخاطر ژاپن..