شکست زودهنگام حامدتاب درمسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان

شکست زودهنگام حامد تاب در مسابقات کشتی قهرمانی جهان (قزاقستان)
وزن 67 کیلوگرم

3 دیدگاه

  • سام شاه باغی
  • 24 شهریور 1398

اشکال نداره.فدای سرش

  • سام شاه باغی
  • 24 شهریور 1398

حریف عبد ولی از شکستهای قبل درس گرفت.همت کرد و اومد سعید را در اخرین ثانیه با سوبلس زیبا چسبوند زمین.حامد هم میتونه

  • محمد سجاد نوروزی
  • 24 شهریور 1398

من ب تیم و کادر فنی محمد بنا خیلی ایمان دارم