صحبت های کیانی و میرزایی پس از بازی فولاد

کیانی: خواهش می کنم کی روش را عصبی نکنید

میرزایی: درگیری‌ها نگذاشت بیشتر بازی کنم

0 دیدگاه