کمالوند: ۸۰۰ میلیون طلب داریم دستمان به جایی بند نیست

صحبت های کمالوند درباره بازی با گل گهر و همچنین طلب های خود

0 دیدگاه