شکست سجاد مردانی در برابر حریف کره ای

سجاد مردانی در برابر کیو دون این حریف کره ای خود شکست خورد و مدال برنز را از آن خود کرد.

0 دیدگاه