پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم در برابر حریف اسپانیایی

پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم رقابتهای تکواندو در برابر ویسنته حریف اسپانیایی در تاریخ 14 سپتامبر 2019 مصادف با 23 شهریور 98

0 دیدگاه