مصدومیت های شدید دروازه بانها در حین بازی

نگاهی به شدیدترین برخورد ها و مصدومیت های دروازه بانها در حین بازی

1 دیدگاه

  • Roozbeh Karimi
  • 20 شهریور 1398

چک سر همین مصدومیت کلاه ایمنی میزاره؟