به مناسبت نوزدهمین گرند اسلم نادال

کلیپی که به بعد از قهرمانی نادال روی مانیتور ورزشگاه آرتور اش به مناسبت نوزدهمین گرند اسلم نادال پخش شد و اشک او را درآورد

2 دیدگاه

  • فوتبال یعنی زندگی
  • 18 شهریور 1398

این پسر عشقه

  • شاهین نیکزاد
  • 18 شهریور 1398

ماتادور و جنگجوی واقعی. از نظر من رافا نادال یک افسانه و تنیسور شماره یک فعلی دنیاست. Viva don Rafael 👍👌🌷❤