گل دوم ایتالیا به فنلاند (جورجینیو - پنالتی)

جورجینیو در دقیقه 79 گل دوم ایتالیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند 

0 دیدگاه