نیمار با ماندن در پار‌ی‌سن ژرمن با چه مشکلاتی روبروست؟

0 دیدگاه