تمرینات تیم ملی انگلیس برای مقابله با بلغارستان

تمرینات شوت زنی در چهارچوب بازیکنان تیم انگلیس برای آمادگی در بازی مقابل بلغارستان
هری کین در این تمرینات درخشش به سزایی داشت 

0 دیدگاه