خلاصه بسکتبال روسیه 61 - آرژانتین 69 (جام جهانی بسکتبال)

 

جام جهانی بسکتبال - گروه B

خلاصه بسکتبال روسیه 61 - آرژانتین 69

0 دیدگاه