ضعف شمال لندنی‌ها؛ "رسیدن به لیورپول و سیتی ساده نیست"

0 دیدگاه