گل اول یوونتوس به ناپولی (دنیلو)

دنیلو در دقیقه 16 دروازه ناپولی را باز کرد و گل اول یوونتوس را به ثمر رساند

0 دیدگاه