صادقی:از ویلموتس خواستیم تمرینات تیم ملی را ببینیم

صادقی:از ویلموتس خواستیم تمرینات تیم ملی را ببینیم
گوشه ای صحبت های ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا در نشست سرمربیان لیگ برتر با سرمربی تیم ملی ایران

0 دیدگاه