مسی ؛ بهترین مهاجم لیگ قهرمانان اروپا 19-2018

مسی ؛ بهترین مهاجم لیگ قهرمانان اروپا 19-2018

3 دیدگاه

  • Roozbeh Karimi
  • 7 شهریور 1398

ی بازیکن بگین بهتر مسی

  • امیر منصوری
  • 8 شهریور 1398

حسود خان داشت دق میکرد‌

  • شاهین نیکزاد
  • 8 شهریور 1398

کینگ لئو بهترین در تاریخ. فرقی نمیکنه؟ مانند تمام این سالها اول بشه یا دوم چون کسی حتی نزدیک بهش هم نیست