دلجویی نظرمحمدی از روانخواه بعد از پایان بازی

دلجویی نظرمحمدی از روانخواه بعد از پایان بازی سپیدرود و نیروی زمینی که با برتری سپیدرود رشت به همراه بود

0 دیدگاه