گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا

این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.

1 دیدگاه

  • jack morisot
  • 4 شهریور 1398

این تکنولوژی باید خیلی زودتر از اینها وارد فوتبال میشد