درودگر : حق پخش الزام قانون است

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون حق پخش بازی ها 
درودگر: حق پخش الزام  قانون است ؛ تا حالا هم خیلی با صدا و سیما منعطف بوده ایم

0 دیدگاه