پنالتی از دست رفته راشفورد مقابل کریستال پالاس

راشفورد بهترین موقعیت گل برای منچستر زا از روی نقطه پنالتی در دقیقه 70 از دست داد

0 دیدگاه