تمرین امروز تیم آرسنال (02-06-98)

امروز بازیکنان آرسنال تحت هدایت اونای امری به تمرینات ویژه ای برای آماده سازی بازی پیش رو پرداختند.

0 دیدگاه