توضیح فتاحی درباره احضار عالیشاه و تارتار

صحبتهای سعید فتاحی دربره احضار امید عالیشاه و مهدی تارتار

1 دیدگاه

  • بچه های کمپ
  • 2 شهریور 1398

هیچ جای دنیا هم هیچکس مث شما پررو و حق ب جانب بعد از این همه بی کفایتی جواب مردم رو نمیده واقعا خجالت نمیکشه این فتاحی ی مرد نیس جوابش رو بده