امری: ترجیح می‌دادم هیچ وقت با لیورپول بازی نکنیم!

0 دیدگاه