چرا شجاعی در اتوبوس تیم ملی با قطبی دست نداد؟

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری

چرا شجاعی در اتوبوس تیم ملی با قطبی دست نداد؟

0 دیدگاه