چرا امیر قلعه‌نویی ستاره جوانش را از تیم ملی خط زد؟

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری

چرا امیر قلعه‌نویی ستاره جوانش را از تیم ملی خط زد؟

0 دیدگاه