نوری: می خواستم با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کنم

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری

نوری: می خواستم با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کنم اما نشد

0 دیدگاه