جدایی نوری از پرسپولیس: اشتباه کردم به قطر رفتم

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری

افشای راز جدایی محمد نوری از پرسپولیس: اشتباه کردم به قطر رفتم

0 دیدگاه