تشویق شدید سرخابی های مشهد؛ رحمتی و رفیعی

تشویق شدید سرخابی های مشهد؛ رحمتی و رفیعی

1 دیدگاه

  • آرمین نراقی
  • 28 مرداد 1398

اشكم در مياد رحمتيو تو تيمي غير از استقلال ميبينم وقتي تو هفده تا بازي دوازده تادكلين شيت كرده از سيوسه ضربه تو چارچوب دروازش بيستو هفتارو گرفته يعني وكورد ٧٠٪؜ كلين شيت و ٨٤٪؜سيو و يكي از سه دروازبان برتر فصل شده با تنها شش گل خورده و كاپيتانو اسطوره ي تيمه هروقتم نشيته رونيمكت حرفي نداشته اعتراض نكرده چرا بايد بره بجاس بدترين گلر ليگ بر اساس آمار متريكارو بياريم؟ فقط چون جناب حسيني بايد فيكس باشه؟؟ چون جناب حسيني از رقابت جوانمردانه ميترسه؟؟؟ بعد از كاري كه با رحمتي كردن ليدرهاي منتسب به منصوريان و عوامل مجازيه حسيني!! ديگه كدوم بازيكن جوون حاضر ميشه از پول تيماي ديگه بگذره بياد استقلال همه ميگن اينا به بزرگشون رحم نكردن براچي ما بخوايم براي اينا از خير هيلي چيزا بگذريم تهش باماهم اين رفتار ميشه