عصبانیت ستارگان فوتبال پس از تعویض

نگاهی به واکنشهای جالب ستارگان فوتبال پس از تعویض

1 دیدگاه

  • بنیامین .مسی بهترین
  • 28 مرداد 1398

آقای عزیز نظر مربی تعویض بوده خب چرا عصبی میشی؟