زیدان: بیل در رئال مادرید می‌ماند!

1 دیدگاه

  • امیرحسین ترابی
  • 27 مرداد 1398

مربی اگه کارشو درست انجام بده از همین بیل نصفه و نیمه اماده, ی بازیکن جنگنده و پر انگیزه میسازه