مردود شدن گل سردارآزمون

مردود شدن گل سردارآزمون

3 دیدگاه

  • مهرداد 70
  • 26 مرداد 1398

کثیف ترین کارت قرمز تاریخ.. اصلا خطا نبود

  • وحید سعیدی
  • 27 مرداد 1398

ای باوا. گل سالم خطا گرفت بدتر به ضرر زنیت شد ¥

  • Ali IZAD
  • 27 مرداد 1398

حیف...