شکست مختاری در شانس مجدد وزن 67

مختاری با شکست 7 بر 3 مقابل حریف آمریکایی خود از راهیابی به دیدار رده بندی وزن 67 کیلو گرم کشتی فرنگی جوانان جهان باز ماند 

0 دیدگاه