شکست رستمی در شانس مجدد وزن 72 کیلو

رستمی با شکست مقابل حریف آذربایجانی خود در وزن 72 کیلو گرم کشتی فرنگی جوانان جهان  از صعود به مرحله رده بندی بازماند 

0 دیدگاه