پیروزی یوسفی برابر حریف گرجستانی در وزن 130 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی یوسفی برابر حریف گرجستانی در وزن 130 کیلو 

0 دیدگاه