پیروزی ناقوسی برابر حریف هندی در وزن 77 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی ناقوسی برابر حریف هندی در وزن 77 کیلو

0 دیدگاه