پیروزی بداغی برابر حریف ارمنستانی در وزن 63 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی شاهین بداغی برابر حریف ارمنستانی در وزن 63 کیلو

0 دیدگاه