پیروزی ناقوسی برابر حریف استونی در وزن 77 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی محمد ناقوسی برابر حریف استونی در وزن 77 کیلو 

0 دیدگاه