پیروزی بداغی برابر حریف کره جنوبی در وزن 63 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی بداغی برابر حریف کره جنوبی در وزن 63 کیلو

0 دیدگاه