بورکینافاسو۱-۱غنا (۳-۲)

نیمه نهایی جام ملتهای آفریقا 2013

0 دیدگاه