شکست علیرضا عبدالهی در رده بندی وزن 92 کیلو

شکست علیرضا عبدالهی در رده بندی وزن 92 کیلو

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان - استونی

 

0 دیدگاه

;