صعود عبداللهی به دیدار رده بندی کشتی قهرمانی جوانان جهان

علیرضا عبداللهی با پیروزی مقابل آسخاب حمزاتوف آذربایجانی به دیدار رده بندی وزن 92 کیلو گرم راه پیدا کرد 

0 دیدگاه