اولین گل دنیله ده‌روسی برای بوکاجونیورز

اولین گل دنیله ده‌روسی برای بوکاجونیورز مقابل  آلماگرو
بوکا جونیورز در این بازی مقابل حریف خود تن به شکست داد.

1 دیدگاه

عشقه این دروسی چه حالی میکنه وسط این همه تماشاگر چه حالی میکنن این تماشاگرا