کسب مدال طلا توسط عباس فروتن در وزن 97 کیلوگرم

کسب مدال طلا توسط عباس فروتن در وزن 97 کیلوگرم برابر حریفی از کوبا

0 دیدگاه