گل تماشایی عبدالکریم حسن به الدحیل

این گل در تاریخ 22 مرداد 98 مصادف با 13 آگوست از روی یک ضربه ایستگاهی تماشایی به ثمر رسید

1 دیدگاه

چرا نمیخواین باور کنید پا جمع ها مادر زاد کاشته زنن